Instructions how to download :

Many of the files can take several minutes to download.

Some are faster.

But each file is a golden Egg

well worth listening to and wait for.

Peseverance futhers.

However the text files are rapid. In a split second.

So please read them while you are waiting for a file to download

or

We at the Free Academy suggests that you download and go and make a nice cup of tea and relax.

Later you will listen several times to each file because they are like a USSR Russon doll. Inside the first doll seven more are hiding. Only when you listen seven times you will fully see what is hiding inside : the deeper meaning.

Your true nature. Resting as awareness… like the open sky…

Great powers will arise. Wisdom, compassion, joy and visons of Creativety.

For the benefit of you

And all people around you……..

Please listen in your headphones from your mp3 player relaxing in a sofa…

Or from a good sound system

As a good night story

Or a morning meditation

Or as you take a walk.

Also

We give written support to you. Please mail us and we will guide you into the world of the Free Academy. And the beauty of Meditation, Humor and Awarenness Adress bjorn_skolen@hotmail.com or friakademi@hotmail.com

May all beeings be Happy

Yours

in the service of

You

Dharma

And all awakened beeings

Love

And

Light

Loka Devadas

And the Free Academy

 

Anvisningar Hur Du laddar hem ljudfilerna:

Många av Ljudfilerna kan ta flera minuter att ladda hem. Somliga går snabbare.

Men varje ljudfil är ett Guldägg och värd att vänta på. Du kommer senare att lyssna upprepade gånger ty varje fil är såsom en rysk docka. Innanför den första döljer sig ytterligare en gestalt. Sju gånger bör du lyssna till varje Ljudfil för att till fullo förstå dess innerst väsen. Ditt innersta väsen.

Vi föreslår därför att Du startar hemladdning till din dator eller Mp3 spelare, och går och i lugn o ro kokar en kopp te. Tills allt är klart.

Eller vilar avsänt i din Kronbloms soffa.

Ljudfilerna är mestadels sparade i 128 kbs för att behålla bästa möjlig ljudkvalite.

Vi kommer i framtiden att skapa mindre filer som går snabbare att ladda hem. Talfiler mm

Vi som jobbar med Fria Akademin är tacksamma för gensvar, s.k. feedback. Snälla Du skriv en rad och berätta hur du lyckats lyssna på någon fil Du laddat hem. Hur Du upplevt innehållet…och

Hur fungerade nedladdningen… osv

Adressen är bjorn_skolen@hotmail.com

 

Brev Till mina tidigare elever, kollegor och andra:
Med vänligaste hälsning

hälsar
Björn Skålen


Vad är levande pedagogik ?

Först vill jag tacka alla som skrivit insändare och berättat positiva minnen från skoltiden.
Det har ibland värmt mitt hjärta till glädje tårar.
Då det nu är möjligt att få skriva något i en insändare, vill jag försöka berätta kort om vad
Levande Pedagogik är och varifrån min inspiration som lärare kommer.
För det är så att det mesta av vad jag gjort i mina klasser de 26 år som jag arbetat i Ljusdals
kommun inte kommer från mej utan är lånegods som jag lärt av andra.
Allt jag haft har varit en omåttlig nyfikenhet och kunskapstörst.

Min bakgrund:
Först var det skolan. Låg och mellanstadiet var en kul tid. Jag minns att jag var tacksam över
att överhuvudtaget få gå på gymnasium och få möjlighet att ta studenten. Och att jag aldrig
accepterade att inte förstå. Att jag alltid ställde frågor. Lärarna slet sitt hår för att förklara allt
de visste....och inte visste...

Traditionerna och kunskapskällorna.

Därefter kom min kanske störste läromästare: Landsvägen. Jag liftade runt England, sommaren
då jag var 16, luffade runt hela Europa sommaren då jag var 17 och efter studenten liftade jag
till Indien. I alla länder besökte jag skolor. I Jaipur höll jag en gång morgonsamling om det materialistiska västerlandet för fyra hundra studenter. Och det var människorna jag mötte längs vägen som var mina lärare.
Några av frågorna jag ställde var: Vad är lycka ? Vad är viktigt? Vad är lidandets orsak ? Hur kan man stilla ett oroligt sinne ?How to quiet the mind ?
Jag dansade med dervischer i Irak , levde med sufimästare i Persien,
var handelsman i äkta mattor och fårskinnspälsar i Afghanistan; skrev reserepotage, korsade Punjab och
gurushoppade i Indien från norr till söder.
Under dessa resor som tog fyra år, lärde jag yoga av Prem Varni i Rishikesh och meditation av Goenkaji, Vippassana, och upptäckte i Bhagvaan Shree Rajneesh en levande berättar tradition med rötter i den indiska sagoskatten, visheten och mytologin. (www.osho.org )
Tillbaka i Sverige och Folkskollärarutbildningen vid Lärarhögskolan i Göteborg, började jag
arbeta som lärare. Men efter fem år som lärare och en resa till USA, växte upplevelsen att jag stod tomhänt inför eleverna och vidareutbildade mej två år till Waldorflärare vid Steinerseminariet i Järna. (
info@steinerseminariet.org )(www.steinerseminariet.org )
Där upplevde jag vårt kulturarv och kom äntligen i kontakt med en levande pedagogisk tradition. Jag träffade erfarna lärare som invigde mej i den västerländska kunskapstraditionen om människan. Och hos
antroposoferna fanns den människokunskap om barnets utveckling som ligger till grund för konsten att undervisa.

Hela människan. Inte bara huvud utan även känslan och viljan. Jag fick ta del av praktiska erfarenheter från gamla eldsjälar från hela Norden som jag sedan hållit kontakten med under sommarkurser genom åren.

Det är i samband med detta som min förtjusning över talböcker utvecklats.

Dels fick jag med mej inspelade band av Osho s alla föredrag jag hört i Bombay om Shivas 112 meditationstekniker. Dessa band har jag lyssnat på i mer än 30 år och spontant övat Shivas meditations tekniker för korta ögonblick i vardagen tills de blivit en vana, att vila som Medvetenhet. Texterna till allt det jag lyssnat till hittar Du på sidan In English. Vighyan Bhairav Tantra, dvs Shivas Sutror, dels berättat jag om mina erfarenheter med dessa meditationstekniker i mina Satsang Teater Föreställningar.

Och

När jag gick på Rudolf Steinerseminariet spelade jag in alla föreläsningar och har upprepade gånger lyssnat på de kasettbanden till och från arbetet i Ljusdal.

Att lyssna på berättelser och föreläsningar är en utmärkt källa till avslappning och kunskap.

På senare tid lyssnar jag mycket på Candice O Denver…

Hon sammanfattar allt jag tidigare hört av alla Gurus jag mött

Utan att vara en Guru

Kolla och ladda hem hennes tal på : www.greatfreedom.org
Är skolutvecklingen egentligen en avveckling av skolan ?

Det är med denna bakgrund som jag ser att den nya kommunala skolan är ute på ett sidospår,
en skolnedrustningsmodenyck som redan har börjat få katastrofala följder. Ty det barn vars omdömeskraft tas i anspråk för tidigt kommer aldrig att bli en självständig individ som vuxen.
I det styrdokument som kommunförbundet vill få lärarna att antaga i det nya läraravtalet är tre saker avskaffade:
UNDERVISNINGEN ; barnen ska själva söka kunskap.
SKOLKLASSEN; barnen ska arbeta i fria grupper, och
LÄRARNA som nu reducerats till frågesvarare.
Kort uttryckt: fritidspedagogik .
Iden kan låta lika rätt som kommunismen men den fungerar inte. Och den fungerar inte i skolan ty den
saknar kunskap om människan och människans utveckling. Och barnets verkliga behov i olika åldrar.
En sjuåring har helt andra behov i skolan än en elev vid nio år. En elev i åk 5 behöver ett skol-
innehåll som är helt annorlunda än en elev i åk 7.Gymnasiepedagogik fungerar inte på lågstadiet och tvärt om. Och denna syn på skolan och barnets utveckling är jag inte ensam om utan delar med de flesta erfarna lärare. Inte bara i Ljusdal utan även i landet i övrigt. Och med pedagoger som t.ex. Jean Piaget, Maria Montessori , Frenet, Rudolf Steiner, och Barbro Goldinger.


Men i den nya kommunala skolan får den lärare som säger till eleverna :" jag vet inte vad ni ska lära er, det får ni själva finna ut, och var och en ska göra sitt eget schema..." den läraren är en bra pedagog och får maximal uppmuntran och löneutveckling. Det är i denna totala avsaknad av människokunskap som konflikten på Stenhamreskolan har sina rötter.

Och intoleransen mot oliktänkande.(Men få vill eller vågar vara öppet kritiska.)
Det är i denna nedrustade skola som barnen vardagligen kallar varann "hora "eller "bög", eller
"jävla kärring" eller "jävla gubbe", och "rör du mej så anmäler jag dej". Det är i denna skola som barnen springer omkring och busar i hissarna i stället för att närvara vid lektioner.

Läraren som konstnär
De senaste tio åren har jag visat lärarkandidater och praktikanter hur levande pedagogik kan se ut. Där klassen är en cirkel, där morgonlektionen alltid börjar med rörelseövningar, ibland dans, talgestaltning, ofta flöjtspel. Övningar som bygger upp självförtroendet och gynnar personlig utveckling.

Övningar i att lyssna och att andas. Som förberedelse inför dagens
berättelse, och dagens viktigaste kunskapsinnehåll.
Alla vet att bonden plöjer och harvar innan han kan så. På samma vis kommer viljeövningarna in som förberedelse inför kunskapsförmedlingen.
Och här blir det viktigaste i levande pedagogik möjligt. Läraren kan se barnets innersta, se barnets växande själ.

Och i detta möte uppstår faktiskt en alldeles särskild sort kärlek.

En kärlek i cirkeln mellan barn och lärare och lärare och barn. En fri kär lek som andas alla livets möjligheter : "Jag kan , jag vill, jag ska nå fram"

Viktigt är att öva tanken,
tanken stark fördjupar känslan
känslan slocknar utan viljan,
viljan öva.
Det är viktigt.

Stor dramatik.
Tillägas måste att detta arbete naturligtvis kräver hårt slit, svett och möda. Skratt och gråt och ibland stor dramatik. Ofta uppmuntran, ibland kritik. Mina goda elever har ofta fått höra att
"det värsta jag vet är duktiga elever som inte gör sitt bästa". Men jag minns ingen elev som jag inte sett och förbundit mej med. Och märkligt nog är det kanske just de busiga pojkarna som jag gillat mest .
Därför är det en smärtsam sorg att bli skild från varje klass jag haft. Men då har trösten varit att de haft med sig en god matsäck av sagor, meningsbärande berättelser och kunskaper som räcker långt på livets väg
Att abrupt bli uppsagd hux flux av en stolligt inkompetent skolledning känns därför som ett nesligt övergrepp och ett missriktat straff mot de elever jag förbundit mej med att utveckla.
Ett avbrott just då bara halva resan är gjord.
Detta om något är ett brott mot barnkonventionen och innehållet i pratbubblan "Att göra skolan bättre för barnen."

Folkskollärare
Björn Skålén
bjorn_skolen@hotmail.com
.

Efter att jag avslutade mitt arbete som Folkskollärare i feb. år 2000 arbetar jag numera direkt under Hans Majestät Konungen med Fria Akademin.

Vi översätter texter och gör ljudmixar mm allt för att inspirera till Meditation, Humor och Medvetenhet . Fria akademihn har ett tiotal aktiva medlemmar,

( söker flera ) , några hedersmedlemmar och tusentals idogt lyssnande medlemmar.,.

JORDRIDDAR LÖFTET

De förvirrande habegären äro outtömliga.

Jag tar löfte att utplåna dem alla

Levande varelser äro oräkneliga.

Jag tar löfte att rädda dem alla.

Sanningen är omöjlig att uttala.

Jag tar löfte att uttala den.

Jordriddarens väg är omöjlig att uppnå.

Jag tar löfte att uppnå den.

( Medlemslöfte vid Fria Akademin Loka )

Delsbo år aug. 2008

Din i dhamma

Love o light

Rest as awareness

Vila i medvetandet

Björn Skålén alias Loka Devadas