Välkommen till Fria Akademin : Registrerad ideell förening…

Vi har som målsättning att inspirera till Meditation,Humor och Medvetenhet

 

Du kan skriva oss på    bjorn_skolen@hotmail.com

Eller

Facebook …skicka meddelande : Loka Devadas

Och

www.youtube.com

  se oss som Lokadevadas

 

Fråga hur du kan studera vid Fria Akademin…kommentera…ge förslag…hur du kan besöka oss …all feedback är välkommen…

 

Welcome to FREE ACADEMY…a non profit trust

Our purpose is to inspire for Meditation , Humor and Awareness

 

You are welcome to write us on bjorn_skolen@hotmail.com

Or

FACEBOOK : Write message on to Loka Devadas

And

You can see us on www.youtube.com.....as...Lokadevadas

 

Please write..ask for guidance how to study at the Free Academy…send comments…give suggestions… how you can visit us…and all feedback is welcome.