You are most welcome to sopport Free Academy with a donation.

Free academy is a registered Non Profit Trust

To inspire to Meditation Humour and Resting as Awareness

The Free Academy is financed totally by donations

And if you have taken part of the golden eggs on the web page

And like what you have read and heard

Perhapes you like to give a money contribution as a blessing..

Small or big gifts are equally welcome

Do like this :

 1. Put a bank note in an envelope and letter and post it to
 2. Fria akademin

  Loka Ashram

  820 60 Delsbo

  Sweden

  At the same time time write your adress. And what you like

  And we will mail you a parcel with 3 cd from our latest production.

 3. You can also transfer some money to
 4. The Free Academy bank account : 8129 943 515 182-4

  Write Free AK as a message

  And at the same time please mail us and tell

  At bjorn_skolen@hotmail.com

 5. If you are outside of Sweden you can use the international account:
 6. IBAN: SE29 8000 0812 9904 3515 1824

  And at the same time please mail us and tell…………….

  At bjorn_skolen@hotmail.com

 7. If you have less gold you can support Free Academy by simply send our adress to your friends :

www.friakademi.se

ps.

To keep the web page open cost 900 SKR each year

And we also plan, when our economy allows, to buy a video projector to show enlightening talks and films, on small filmfestivals…

So all donations are most welcome…

Ds

A tousands thanks for your support……………

Du är välkommen att stödja Akademin med en penning gåva

Fria Akademin är en registrerad ideell förening vars målsättning är :

att inspirera till Meditation Humor och Medvetenhet.

Föreningen finansieras helt av donationer, frivilliga bidrag.

Om du tagit del av materialet på hemsidan, gillat det

och finner något berättigat med en Fri Akademi är

Du välkommen att stödja Akademin med en penning gåva

Liten eller stor är lika välkommen.

Gör så här :

 1. Lägg en sedel i ett kuvert och posta till
 2. FRIA AKADEMIN

  LOKA ASHRAM

  820 60 DELSBO

  SWEDEN

  Skriv ditt namn och adress, vad Du gillat m.m. osv. så postar vi

  ett paket med 3 CD till dej med senaste nytt från akademins produktion.

  Maila samtidigt och berätta till

  bjorn_skolen@hotmail.com

 3. Du kan överföra en summa till Fria Akademin
 4. Via bank konto nummer : 8129-9,43515182-4 valuta SEK

  Skriv FreeAK som meddelande och maila samtidigt till ovan adress och berätta..

 5. är du utomlads kan Du använda bank konto nummer

IBAN: SE29 8000 0812 9904 3515 1824 Bankens BIC SWEDSESS

Tusen tack för alla bidrag…

Du kan även bidraga med att skicka Akademins adress till dina vänner :

www.friakademi.se

Ps.

Akademin har utgifter ca 900 kr per år för att upprätthålla hemsidan,

Vidare

Planerar vi att införskaffa video projektor och ordna filmvisningar

När ekonomin tillåter. Så alla bidrag är välkomna.

Ds.