En enkel förändring gör livet lätt – om medvetenhet, visdom och medkänsla

 

Fria Akademin presenterar nedan på vår hemsida

 Kap.8  i boken inläst på svenska.

Och vidare några frågor med svar från boken inlästa…

.

Vi hoppas att detta gör dej intresserad och

 

1. Beställer boken från www.energica.se

 

2. Laddar hem några tal av Candice direkt från  www.greatfreedom.org

 

Här kommer baksidestexten till boken m.m………

Vi är glada att kunna erbjuda den här boken till våra vänner över hela jorden. En enkel förändring gör livet lätt är en bok som kommer att förändra ditt sätt att se på dig själv och världen. Den kommer att ge lugn och ro för både kropp och sinne och göra dina relationer mer intressanta och njutbara.

I den här boken kommer du att lära dig hur en enda enkel förändring av sinnet kommer att ge mental stabilitet, insikter, medkänsla och förmåga att leva livet på ett klokt sätt. Den enda enkla förändringen, att vila naturligt medveten korta stunder, om och om igen, är grunden till förmågan att lösa alla problem. Den kommer att förändra ditt liv på ett underbart sätt till det bättre.

I boken tar Candice O’Denver bland annat upp: kärlek och relationer, välbefinnande, sex och lust, döden och beslut utan beslutsfattande.

Bokens svenska utgåva är den första i hela världen.

 

 

En enkel förändring gör livet lätt - om medvetenhet, visdom och medkänsla

En enkel förändring gör livet lätt kommer att förändra hur du ser på dig själv och världen. Bokens budskap kan ge ett stort välbefinnande och välbehag till både kropp och själ, och göra ens relationer intressantare och mer njutbara. I boken får läsaren klart för sig att bara en enda enkel förändring av sitt sinnestillstånd kan skapa mental och känslomässig stabilitet, insikter, medkänsla och förmåga att leva sitt liv på ett förtjänstfullt sätt.

"Jag vill göra klart att om du drömmer stora drömmar, ska du veta att de kan förverkligas! All den kraft du behöver för att förverkliga din vision finns i: de korta stunderna, vilka upprepas många gånger, tills de uppstår av sig självt hela tiden," säger Candice O'Denver i introduktionen.

En enkel förändring gör livet lätt är en bearbetning av tal och föreläsningar som Candice O'Denver, grundare av Great Freedom rörelsen, hållit under 2007 i Indien, USA och Sverige. Tonen och stilen i de olika kapitlen speglar den atmosfär som fanns på platsen - varm, vänlig, intim och konverserande.

Läsaren uppmuntras att ta emot budskapet med ett öppet sinne och utan förutfattade meningar försöka få en intellektuell förståelse. "Intellektuell förståelse är bara jumbopriset", säger Candice med ett leende. Vad som är skrivet i boken är inte menat för intellektuella spekulationer, utan är i stället en introduktion till en intuitiv igenkänning av att vila i medvetenhet utifrån sina egna förutsättningar.

Varje kapitel börjar med en introduktion av ämnet, följt av frågor och svar som klargör det medvetandegjorda och illustrerar hur det kan användas och praktiseras i vardagslivet. Efter den inledande introduktionen av centrala idéer som "medvetenhet", "att vila" och "synpunkter" i första kapitlet, kan man läsa boken i vilken ordning som helst.
I varje kapitel finns kärnpunkten och en värdefull instruktion i Great Freedoms undervisning: att vila naturligt medvetet korta stunder, vilket upprepas många gånger, tills de uppstår automatiskt hela tiden. Denna kärnpunkt följt av praktiska instruktioner upprepas igen och igen, på en mångfald olika sätt, för att tala till så många olika läsare som möjligt.En enkel förändring gör livet lätt är en första bok i en serie från Great Freedom-biblioteket."Den här boken är underbar. I Candice O'Denvers undervisning ser jag en ny Eckhart Tolle, som kommer i feminin form."
Monica Katarina Frisk, bokförläggareCandice O'Denver är grundare av Great Freedom Teachings. Hennes undervisning och lärdom destillerar det bästa ur all världens visdom. Candice undervisning är inte originell, och inte heller en kopia. Istället är undervisningen koncentrerad och erbjuder en livshållning som är helt naturlig, men som kanske varit okänd för oss. När vår medvetenhet är i lugn och ro, får vi kontakt med det bästa av vår inneboende styrka, förmågor och egenskaper.

 

En enkel förändring gör livet lätt – om medvetenhet, visdom och medkänsla

Vi är glada att kunna erbjuda den här boken till våra vänner över hela jorden. En enkel förändring gör livet lätt är en bok som kommer att förändra ditt sätt att se på dig själv och världen. Den kommer att ge lugn och ro för både kropp och sinne och göra dina relationer mer intressanta och njutbara.

I den här boken kommer du att lära dig hur en enda enkel förändring av sinnet kommer att ge mental stabilitet, insikter, medkänsla och förmåga att leva livet på ett klokt sätt. Den enda enkla förändringen, att vila naturligt medveten korta stunder, om och om igen, är grunden till förmågan att lösa alla problem. Den kommer att förändra ditt liv på ett underbart sätt till det bättre.

I boken tar Candice O’Denver bland annat upp: kärlek och relationer, välbefinnande, sex och lust, döden och beslut utan beslutsfattande.

Bokens svenska utgåva är den första i hela världen.